Praktikavõimalused Estover Piimatööstus OÜ-s

Estover Piimatööstus OÜ Kaarlijärve Meiereis on võimalik praktikat sooritada üliõpilastel ja kutseõppe õpilastel, kes soovivad saada erialast töökogemust ja õpivad erialadel, mis on seotud: tootmise, tehnika, mehhatroonika, keemia, toiduainete tööstuse tehnoloogia, infotehnoloogia, raamatupidamise, logistika ja tootearendusega.

Eeldame, et praktikale tulev noor on hea arvutikasutamisoskusega, valdab eesti keelt kõrg- ja vene ning inglise keelt kesktasemel, on kohusetundlik ning õpihimuline.

Praktika taotlemiseks tuleb esitada

  • CV ja
  • avaldus

Avalduses märgi:

  • õppeasutuse nimetus, eriala ja kursus
  • põhjendus, miks soovid praktikale tulla, millised on sinu ootused meile ja millised on su plaanid edaspidiseks
  • praktika algus ja lõpp ning praktika kestus
  • konkreetne teema või valdkond, millega soovid praktika jooksul tegeleda

Avaldusele on soovitav lisada:

  • praktikakava või praktikajuhend
  • õppejõu nimi ja kontaktandmed, kes võiksid vajadusel sind soovitada
  • osakond, kus soovid praktikat sooritada
  • eelnevalt kirjutatud uurimustööd ja kursusetööd ning projektid, milles oled osalenud

Avaldus koos CV-ga saada e-posti aadressil personal@estover.ee Praktika sooritamine sõltub ettevõtte vajadustest ja võimalustest.

Lisainfo:

Tiina Metsalu, Finants- ja personalivaldkonna juht, 611 2600, tiina.metsalu@estover.ee